Bursa

 


Konkurs për Bursa viti akademik 2008-2009

KLUBI STUDENTOR I BIOLOGJISË ”BIOS”

shpall

KONKURS PËR BURSA DERIDIPLOMIKE
VITI AKADEMIK 2008/2009


Bursat dedikohen për mbulim të pjesshëm të shpenzimeve për, studime deridiplomike.


I.
  Kushtet e aplikimit:
              a. Kandidati të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
              b.
Të jetë i regjistruar në studimet përkatëse në vitin akademik vijues
              c. Të studion në një lëmi nga drejtimet:
                     1. Biokimi
                     2. Biologji / drejtimi arsimor

                    3. Ekologji
                    

II. Procedura e aplikimit:
Faza e parë:
              a. Plotësimi i aplikacionit dërgohet me e-mail në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Afatit për aplikim prej datës 15 Maj deri më 30 maj 2009.
              b. CV e kandidatit
              c. Letër interesi nga ana e kandidatit
Tre dokumentet e lartpërmendura të dërgohen në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Faza e dytë:
              a. Me shqyrtimin e aplikacioneve, komisioni adekuat profesional i KSB-së do të përpilon listën e shkurtë të kandidatëve më serioz të cilët do të njoftohen për procedurat e mëtejme të konkurrimit.

 

III. Vlerësimi:
              Kandidatët do të vlerësohen në bazë të:
                     1.
Vizioni i kandidatit për të ardhmen
                     2. Suksesi në studime
                     3. Gjendja financiare
                     4. Rekomandimet
                     5. Intervistimi nga ana e komisionit përkatës

Afati i fundit për aplikim është 30 maj 2009, ora 10:00.
Për çdo informatë shtesë kontaktoni Klubin Studentor të Biologjisë “BIOS”, pranë USHT-së

 

Kontakt Person:

Besnik Rexhepi

Kryetar i K.S.B-së

USHT / FSHMN

Tel. +389 44 356 750 / lokal 774

E-mail: biologystydentsclub@gmail.comPROGRAM PËRGATITOR PËR DREJTORË TË SHKOLLAVE  FILLORE DHE TË MESME

N J O F T I M

BURSA STUDIMI NË UNIVERSITETIN “TOMAS BATA”- ÇEKI

BURSA NDËRKOMBËTARE PARLAMENTARE 2010

STUDY OF THE UNITED STATES INSTITUTES

Scholarship University of Oxford & University of York

MSc in Economics for Business Analysis - Staffordshire University

Mphil/PhD in Economics programme

Erasmus Mundus CIMET: International Call for Student Applications

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENT

Open Society Institute's Undergraduate Exchange Program

Bursa Arkivi

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (7 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=