Njoftime Njoftim 
Njoftohen Studentet se Prof.dr Bexhet Mustafa vjen me date 23.05.2009 ne ora 10:00

 


 

 

Konkurs për Bursa viti akademik 2008-2009

KLUBI STUDENTOR I BIOLOGJISË ”BIOS”

shpall

KONKURS PËR BURSA DERIDIPLOMIKE
VITI AKADEMIK 2008/2009


Bursat dedikohen për mbulim të pjesshëm të shpenzimeve për, studime deridiplomike.


I.
  Kushtet e aplikimit:
              a. Kandidati të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
              b.
Të jetë i regjistruar në studimet përkatëse në vitin akademik vijues
              c. Të studion në një lëmi nga drejtimet:
                     1. Biokimi
                     2. Biologji / drejtimi arsimor

                    3. Ekologji
                    

II. Procedura e aplikimit:
Faza e parë:
              a. Plotësimi i aplikacionit dërgohet me e-mail në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Afatit për aplikim prej datës 15 Maj deri më 30 maj 2009.
              b. CV e kandidatit
              c. Letër interesi nga ana e kandidatit
Tre dokumentet e lartpërmendura të dërgohen në adresën elektronike biologystudentclub@gmail.com

Faza e dytë:
              a. Me shqyrtimin e aplikacioneve, komisioni adekuat profesional i KSB-së do të përpilon listën e shkurtë të kandidatëve më serioz të cilët do të njoftohen për procedurat e mëtejme të konkurrimit.

 

III. Vlerësimi:
              Kandidatët do të vlerësohen në bazë të:
                     1.
Vizioni i kandidatit për të ardhmen
                     2. Suksesi në studime
                     3. Gjendja financiare
                     4. Rekomandimet
                     5. Intervistimi nga ana e komisionit përkatës

Afati i fundit për aplikim është 30 maj 2009, ora 10:00.
Për çdo informatë shtesë kontaktoni Klubin Studentor të Biologjisë “BIOS”, pranë USHT-së

 

Kontakt Person:

Besnik Rexhepi

Kryetar i K.S.B-së

USHT / FSHMN

Tel. +389 44 356 750 / lokal 774

E-mail: biologystydentsclub@gmail.com

 
Njoftohen studentet e cyklit te dyte se ligjeratat tek Prof.dr Nexhbedin Beadini do te mbahen cdo te Merkure ne ora 13:00

 

 


 


Njoftim 
Njoftohen Studentet e cyklit te dyte se ligjeratat tek Prof.dr Bexhet Mustafa do te mbahen cdo te Marte ne ora 14:00

 


 


Njoftim
Njoftohen te gjithe studentet se Provimi nga lenda e Kimis se pergjithshme do te mbahet me date 09.04.2009 ne ora 15:30

 


 


Orari i provimeve Master

Metodika e punës hulumtuese-shkencore
Методика
Prof.dr Niko Peja
 
 
Biostatistikë me biometri
Биостатистика
Prof.dr Mynyr Koni
16.05.2009 ora 09:00
Kapituj të zgjedhur nga Biologjia
Одбрани поглавја по Биологија
Prof.dr Nexhbedin Beadini
 
Kapituj të zgjedhur nga Fiziologjia
Одбрани поглавја по Физиологија
Prof.dr Sheqibe Beadini
Prof.dr Et’hem Ruka
 
Kapituj të zgjedhur nga Gjenetika
Одбрани поглавја по Генетика
Prof.dr Zyri Bajrami
 
Kapituj të zgjedhur nga Biokimia
Одбрани поглавја по Биохемија
Prof.dr Sheqibe Beadini
 
Menaxhimi dhe mbrojtja e mjedisit jetësor
Менаџирање и заштита на зивотна средина
Prof.dr Havzi Memeti
Doc.dr Latif Sejfullai
 

 
 

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (16 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=