Orari i ligjeratave


 
SHIFRA
 
LËNDA
 
 
E
HËNË
 
 
E
 MARTË
 
 
E
MËRKURË
 
 
E
 ENJTE
 
 
E
 PREMTE
 
ECTS
 
Orët javore
 
Stafi akademik
 
 
 
LPK102
 
Kimia Organike
 
 
Salla nr 17
Laboratoret 2 dhe 3 Kimi
L
 
 
 
 
1100-1315
Salla nr 17
 
 
 
9
 
3+3
 
 
Doc.dr Sevdije Govori
 
U
 
 
 
 
 
 
Gr I 1545-1800
Lab 2 -farmaci
 
Gr II 0800-1015
Lab. 3 –farmaci
Gr III 1545-1800
Lab 2 – farmaci
 
 
 
Ass Hamdije Memedi
 
 
 
 
 
FNB003
 
Anatomia dhe morfologjia e bimëve
 
Salla nr 13
Laboratori nr 2
L
 
 
1000-1215
Salla nr 13
 
 
 
 
 
8
 
3+3
 
 
Doc.dr Sami Sulejmani
 
U
 
 
 
 
Gr1 0930-1130
Gr2 1130-1330
Gr3 1330-1530
Laboratori nr 2
 
 
 
Mr.Sc Agim Haziri
 
 
FNB101
 
Histologjia dhe embriologjia e shtazëve
Salla nr 14
Laboratori i Mikrobiologjisë (Sp.Interno)
L
 
 
1115-1330
 
 
 
 
 
 
 
8
 
3+3
 
Prof.dr Nexhbedin Beadini
U
 
GrIII 1500-1715
Laboratori i Mikrobiologjisë (Sp.Interno)
GrI 1300-1515
GrII 1530-1745
Laboratori i Mikrobiologjisë (Sp.Interno)
 
 
 
 
Mr. Gazmend Iseni
Mr. Hesat Aliu
 
 
 
LPI003
 
 
 
Informatikë
Laboratori nr 6
Informatikë
 
L
 
 
 
 
 
 
 
1015-1100
Laboratori nr 6
 
 
 
3
 
1+2
 
Mr Mefail Tahiri
U
 
 
 
Gr I 0800-0930
Gr II 1700-1830
Laboratori nr 6
 
 
 
 
 
Ass Florim Idrizi
 
 
LPF/A004
 
 
Gjuhë angleze
Laboratori nr 3
Biologji
L
 
1530-1615
 
 
 
 
 
 
2
 
1+1
 
 
Ass. Ajsel Huseini
U
 
 
1615-1700
 
 
 
 
 
Ass. Ajsel Huseini
 
 
LPS105
 
Sport
 
 
 
 
 
 
 
 
Gr I 0800-0930
Gr II 1030-1200
 
 
0+2
 
 
Hakik Ferati

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SHIFRA
 
 
LËNDA
 
E
HËNË
 
E
MARTË
 
E
MËRKURË
 
E
ENJTE
 
E PREMTE
 
ECTS
Orët javore
 
Stafi akademik
 
 
 
FNB006
 
 
Fiziologjia I
 
L
 
 
 
1200-1500
 
 
 
 
8
 
4+4
 
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
 
 
U
 
 
 
Gr 1 0900-1200
Laboratori nr 1
 
 
 
Gr 2 0900-1200
Laboratori nr 1
 
 
Mr. Leonora Qoku
 
 
 
 
FNB103
 
 
 
Biokimia II
L
 
 
1200-1500
 
 
 
 
 
 
7
 
 
4+4
 
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
 
 
 
U
 
 
 
Gr1. 1145-1415
Laboratori nr 1
 
 
Gr 2 0900-1200
Laboratori nr 1
 
 
 
 
Mr. Leonora Qoku
 
 
 
FNB104
 
 
Tipologjia e shtazëve II
 
L
1000-1130
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
 
4
 
2+2
 
Prof.dr Havzi Memeti
U
 
 
Gr II 1000-1130
Laboratori nr 4
 
Gr I 1000-1130
Laboratori nr 2
 
 
Mr.Xhezair Abdija
 
FNB205
 
Sistematika e bimëve II
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LPK201
 
 
 
 
Kimia Fizike
 
 
 
 
 
1200-1415
 
 
 
4
 
 
 
3+3
 
 
Luljeta Beqiri-Pula
 
 
 
 
Gr I 0900-1115
Gr II 1530-1745
 
 
 
 
Mr. Luljeta Raka

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
SHIFRA
 
LËNDA
 
 
E
 HËNË
 
 
E
MARTË
 
 
E
MËRKURË
 
 
E
ENJTE
 
 
E
PREMTE
 
ECTS
 
Orët javore
 
Stafi akademik
 
 
 
FNB105
 
Sistematika e bimëve të larta
Laboratori nr 4
Laboratori nr 2
L
 
 
 
 
 
1200-1500
Laboratori nr 4
 
 
 
 
4+4
 
 
Prof.dr Murat Xhulaj
 
U
 
 
 
0900-1200
Laboratori nr 2
 
 
 
 
Mr.Sc Agim Haziri
 
 
 
 
 
FNB106
 
Fiziologjia krahasuese
L
 
1200-1330
Laboratori nr 3
 
 
1300-1430
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
4+4
 
 
Doc.dr Enver Zenku
 
U
 
 
 
 
 
 
 
0900-1200
Laboratori nr 3
 
Ass Njomza Hasani
 
 
 
FNB207
 
Anatomia krahasuese
L
 
 
 
0930-1200
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
 
 
3+3
 
Doc.dr Latif Sejfullai
U
 
0900-1130
Laboratori nr 2
 
 
 
 
 
Mr.Xhezair Abdija
 
 
 
 
LPF/A004
 
 
Gjuhë angleze II
 
L
 
 
1530-1700
 
 
 
0830-1000
Laboratori nr 3
 
 
 
 
2+0
 
Ass. Ajsel Huesini
U
 
 
 
 
 
 
 
 
Ass. Ajsel Huseini
 
 
 
 
 
Biologjia e ujrave
L
 
 
1215-1345
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
 
 
2+1
 
 
Prof.dr Bexhet Mustafa
U
 
 
 
1345-1430
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
Prof.dr Bexhet Mustafa
 
 
 
 
 
Flora e Maqedonisë
 
 
 
 
1230-1445
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
2+1
 
Prof.dr Bexhet Mustafa
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viti IV
 

 
SHIFRA
 
LËNDA
 
 
E
HËNË
 
 
E
 MARTË
 
 
E
MËRKURË
 
 
E
 ENJTE
 
 
E
 PREMTE
 
ECTS
 
Orët javore
 
Stafi akademik
 
 
 
FNB307
 
Evulucioni
L
 
 
 
1200-1330
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
9
 
2+1
 
 
Prof.dr Havzi Memeti
 
 
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNB407
 
 
Paleontologjia
L
 
 
 
1000-1130
Laboratori nr 3
 
 
 
 
8
 
2+1
Prof.dr Sonja Lepitkova
 
 
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNBB07
 
Metodika e biologjisë
L
 
 
 
 
 
0930-1200
 
 
 
 
8
 
3+3
Doc.dr Latif Sejfullai
U
 
 
 
 
 
 
Doc.dr Latif Sejfullai
 
 
 
 
LPM004
 
Gjuhë Maqedone
 
L
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
0+2
 
Katedra e gjuhëve
U
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biologjia e ujrave
 
L
 
 
1215-1300
 
 
 
 
 
2
 
1+1
Prof.dr Bexhet Mustafa
U
 
 
 
1300-1345
 
 
 
 
Prof.dr Bexhet Mustafa
 
 
 
 
Gjuhë angleze II
 
 
 
 
0830-1000
Laboratori nr 3
 
 
 
 
 
1+1
Ass. Ajsel Huseini
 
 
 
 
PUNIM DIPLOME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0+6
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (9 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=