Orari i provimeve

 

Nr
Lënda
Praktik
Ora
Teorik
Ora
 
08.06.2009 - 30.06.2009  ( AFATI I QERSHORIT)
--Viti I ( parë )-- 
1
Anatom & Morfo. bimëve
08.06.2009
1000
10.06.2009
1000
2
Kimia organike
********
****
22.06.2009
1000
3
Biologjia qelizore
19.06.2009
1000
22.06.2009
1200
4
Hist.embriologji
20.06.2009
1000
24.06.2009
1200
5
Kimia e pergjith. & Inorgan
********
****
15.06.2009
1000
6
Fizika
11.06.2009
1000
11.06.2009
 1000
7
Gjuhë angleze
12.06.2009
1000
12.06.2009
1000
8
Sport
 
 
 
 
9
Anatomia e njeriut 
**********
****
24.06.2009
1400
10
Matematikë
23.06.2009
1200
23.06.2009
1200
11
Informatikë
09.06.2009
0900
09.06.2009
1000
 
--Viti II ( dytë )-- 
1
Parruazorët
09.06.2009
1000
15.06.2009
1000
2
Zoologjia e përgjithshme
09.06.2009
1000
15.06.2009
1000
3
Tipologjia I
09.06.2009
1000
15.06.2009
1000
4
Kimi analitike
 
 
 
 
5
Biologji molekulare
18.06.2009
1000
22.06.2009
1200
6
Pedagogjia
 
 
 
 
7
Sistemat. e bimëve të ulta
08.06.2009
1200
11.06.2009
1000
8
Fiziologjia e pergjithshme
*****
****
24.06.2009
1200
9
Gjuhë shqipe
 10.06.2009
1000
10.06.2009 
1000
10
Hematologji
 
 
17.06.2009
1200
11
Biokimia
*****
****
21.06.2009
1200
 
--Viti III ( tretë )--
1
Psikologjia
11.06.2009 
1300 
REKTORAT 
 
2
Fiziologjia e bimëve
29.06.2009
1000
29.06.2009
1000
3
Anatomia e krahasuar Latif
18.06.2009
1000
26.06.2009
0900
4
Anatomia e krahasuar Niko
10.06.2009
1000
16.06.2009
0900
5
Kormofita
17.06.2009
1000
 
 
6
Kurrizorët Latif S
18.06.2009
1000
22.06.2009
0900
7
Kurrizorët I+II  Niko P
10.06.2009
1000
16.06.2009
0900
8
Fiziologji krahasuese
 
 
16.06.2009
1200
9
Mikrobiologji
08.06.2009 
1230 
 24.06.2009
 1000
10
Flora e Maqedonisë
17.06.2009
 1000
17.06.2009
 1000
 
--Viti IV ( katër )--
1
Ekol.bimve me fitogjeo.
 
 
17.06.2009
1000
2
Ekologji Animale
15.06.2009
1000
16.06.2009
0900
3
Evulucioni
*******
**** 
10.06.2009 
1000
4
Paleontologji
*******
****
10.06.2009
1000
5
Mbrojtja e mjedisit
18.06.2009
 1000
23.06.2009
0900
6
Metodika e Biologjisë
25.06.2009
0900 
25.06.2009
0900 
7
Imunologjia
 
 
16.06.2009
1200
8
Endokrinologjia
 
 
16.06.2009
1200
9
Biokimia klinike 
 
 
 
 
10
Sociologjia
 
 
 
 
11
Biologjia e ujrave
17.06.2009
 1000
17.06.2009
 1000
12
Gjenetika
 
 
 
 

 

Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (15 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=