Libra elektronik
Moderatori: Kjo temë pastrohet herë pas here nga shkrimet me lidhje që nuk punojnë ose që janë shkruar më parë.

Do te sjelli ne kete web sajt te librave elektronik/free books me permbajtje nga shkenca kompjuterike. Me poshte jane disa nga adresat ku mund te lexoni dhe te download-in libra ne kompjuterin tuaj dhe tij lexoni pastaj ne formatin *.htm , *.html , apo *.pdf
Librat kryesishte jane nga programimi, rrjetat (network), database, aplikacioneve te ndryshme etj.

http://docs.rinet.ru:8080/
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/
http://www.maththinking.com/boat/booksIndex.html
http://www.windowsitlibrary.com/Documents/Books.cfm
http://www.pearsonptg.com/browse/0,3739,C,00.html
http://www.phptr.com/samplechapter/
http://www.computerbooksonline.com/chapters/default.htm

Nje dite tjeter do te postoj edhe nje list me web site te librave elektronik
Universiteti Shtetror i Tetovës
 
Advertisement
 
U.SH.T - FSHMN - Biologji
 
Programi Studimor Biologji
SHEFI I PSB-së
 
Prof.dr Sheqibe Beadini
A K T I V I T E T E
 
Themelimi i K.S.B-së
e-mail / personeli
 
besnik.rexhepi@unite.edu.mk
 
Today, there have been 2 visitors (5 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=